Właściwość terytorialna

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, komornik sądowy działa na obszarze swojego rewiru. Zgodnie natomiast z treścią art. 10 wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Rewirem, na obszarze którego tutejszy komornik działa jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
Komornik przyjmuje również sprawy, w których wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych, a zatem może działać na obszarze objętym również apelacją krakowską.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chrzanowie obejmuje gminy:

– Alwernia (32-566)

– Babice (32-551, 32-555)

– Chrzanów (32-500, 32-501, 32-502, 32-503)

– Libiąż (32-590)

– Trzebinia (32-540)

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie:

  • Sąd Okręgowy w Kielcach obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Staszowie i we Włoszczowie.
  • Sąd Okręgowy w Krakowie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce.
  • Sąd Okręgowy w Nowym Sączu obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Zakopanem.
  • Sąd Okręgowy w Tarnowie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie
Zadzwoń do nas